I'm a runner | Lucka 20
2050
post-template-default,single,single-post,postid-2050,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Lucka 20

Lucka 20

Den tjugonde december är här och snart har du deltagit i tre veckors träning med I’m a runners löparjulkalender. För att utvärdera ett träningsresultat av en träningsperiod är fysiska tester fördelaktiga att genomföra före och efter träningsperioden. Resultatet av perioden skulle jag inte säga är det mest intressanta, utan det som är intressant att titta på är vad som har gjorts för att det blev det resultatet som blev. Kan jag förändra något för att kunna prestera ännu bättre till nästa test? Ska jag göra något annorlunda nästa gång?

Säg tex att du på 6 månader sänkt ditt personliga rekord på 5km från 25min till 24min så säger inte detta så mycket, bara att du sprungit 1min snabbare. Det intressanta och det som avgör din prestationsutveckling är hur träningen varit upplagd och hur den har känts under tiden.
För att kunna utvärdera detta är det fördelaktigt att skriva en träningsdagbok där du kan titta tillbaka och se hur kroppen har känts under vissa perioder och vilket upplägg det varit på träningen. Träningen har såklart en stor del i resultatet på testet, men här kommer också kost och återhämtning in till stor del eftersom det är dessa bitar som stärker upp dig.

Blev testresultatet det jag förväntade mig, oavsett resultat kan det vara värdefullt att titta tillbaka. Blev resultatet sämre än det jag trodde är detta några exempel på frågor att ställa sig:
– Har träningen skett under för kort tid för att resultat ska kunna påvisas?
– Har träningen varit för tuff att jag är nedtränad och därför inte kan prestera på den nivån jag förväntat mig.
– Har jag tränat det jag vill bli bra på?

Det är lätt att glömma olika känslor och upplägg i träningar. Det kan även vara svårt att komma ihåg sovtimmar och hur kosten varit. Ett bra sätt att ha koll på detta är att skriva träningsdagbok. En träningsdagbok kan vara mycket simpel och även mycket detaljerad. Du väljer själv vilka bitar du vill utvärdera. Här nedan får du några exempel på delar som kan finnas med i din träningsdagbok för att sedan kunna titta tillbaka och se vad som kan förändras/förbättras.
Uppgifter från träningspasset
– Passupplägg
– Intensitet
– Sträcka
– Tid
– Puls

Allmänt status
– Vilopuls
– Sovtimmar
– Upplevd känsla på passet
– Kostregistrering (Kan göras på enklare och svårare varianter. En enkel variant kan tex vara antalet måltider + vätska. En mer avancerad variant kan vara totalt intag av kalorier)

Utifrån den här informationen kommer du att ligga steget före och kunna ta lärdom av den gångna träningen och få erfarenhet i vilket upplägg som passar dig bäst.
Träningsdagboken behöver som sagt inte vara avancerad, men den du gör är mer värdefull än ingen alls.

IMG_0262.JPG

No Comments

Post A Comment