fbpx
 

Köpvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR
Dessa allmänna villkor gäller vid köp av tjänst hos I’m a runner mellan den person (”kunden”) som bokat en tjänst och Im a runner AB.
Alla tjänster sker i enlighet med dessa villkor och gäller tills vidare. I samband med att du godkänner dessa villkor, godkänner du även att Im a runner behandlar dina personuppgifter i enlighet med punkten om “Personuppgifter” längre ned på sidan. Dessa villkor gäller tillsvidare och ersätter alla tidigare I’m a runners köpvillkor. Im a runner förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor samt att utföra prisändringar. Eventuella ändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att I’m a runner meddelat om ändringen på Im a runners webbplats. Ändring av träningsavgift genomförs först efter utgången av innevarande bindningstid.
Ändringar av gällande prislista tillsänds även Kunden på den till I’m a runner anmälda e-postadressen. Det åligger kunden att hålla sig uppdaterad om eventuella ändringar av gällande prislista samt av dessa allmänna villkor. Kunden ansvarar för att till I’m a runner anmäla de uppgifter som I’m a runner erfordrar för administration av tjänster samt omgående underrätta I’m a runner vid ändring av sådana uppgifter, innefattande textändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer, bank och bankkonto.

 

TRÄNINGSKORT
Kan köpas av dig som deltagit i någon av våra introkurser.

 

Års-/halvårskort
Ditt träningskort är personligt och får bara användas av dig själv på I’m a runners’ gruppträningar och vid mån om plats även på våra introkurser. Års-/halvårskorten är 12 mån eller 6 månader framåt från och med den dag du startar ditt träningskort. I juli månad är träningen stängd och denna månad räknas därmed bort.

 

Klippkort

Klippkorten är inte personliga utan kan användas av flera personer. Klippen kan användas på I’m a runners’ gruppträningar och vid mån om plats även på våra introkurser. Klippkorten har ingen bindningstid.

 

Avgifter/Betalning

Priser och avgifter gäller enligt vid var tid aktuell prislista. Vid års- och halvårskort sker betalning månadsvis eller på årsbasis. Du kan välja att betala via Autogiro eller, för års- eller halvårsbetalning, mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Om det vid autogiro saknas täckning för beloppet äger I’m a runner rätt att fakturera obetald avgift till kunden. I sådant fall utgår fakturaavgift om 50 kr per faktura.

 

Friskvård
Im a runner tar emot Friskvårdscheckar från MinFriskvård och Actiway, maila info@imarunner.se om du önskar betala med checkar. Vid betalning via bokningssidan kan du hämta hem ett kvitto på den tjänst du köpt när betalningen har registrerats.

 

Frysa eller överlåta kort:
Års- och halvårskort kan frysas i upp till tre månader mot en kostnad på 250 kr. Träningskort kan överlåtas max en gång per kort och år. Överlåtelse av års- halvårsträningskort kostar 200 kronor. Betalar du ditt träningskort via autogiro behöver kortet vara fullt betalt innan överlåtelse kan ske.

 

Återköp av kort
Vi återköper inte träningskort.

 

Ångerrätt:
14 dagars ångerrätt vid köp på bokningssidan förutsatt att du ej påbörjat kurs/träningskort.
14 dagar öppet köp på varor mot kvitto och oanvänd produkt/vara.

 

Uteblivet besök
Har du bokat analys eller personlig coachning är sista avbokningstid 24h innan bokat besök. Bokar du av efter angiven tid debiteras fullt pris.

 

BOKNING AV PASS/TJÄNST

Bokningsregler:
Du bokar kurser, gruppträningspass och individuella tjänster via hemsidan (flik “våra tjänster) och vår bokningsapp, Zoezi (Anläggning “imarunner.zoezi”)

 

Gruppträning:
Minst tre deltagare för att gruppträningspasset ska genomföras. Om färre än 3 personer är bokade 21.00 dagen innan ett morgonpass avbokas passet eller 6 timmar före ett pass under dagen/kvällen. Om ett pass avbokas meddelas bokade deltagare via mail och sms.
Bokning senast 1h innan gruppträningspasset börjar
Avbokning minst 6h innan gruppträningspasset börjar
Om ett pass är inställt syns detta på det specifika passet vid bokning.
Schemaändringar kan förekomma. Kunder meddelas via mail vid ändringar som sker inom den närmsta veckan.
Vid -15 grader ställs utomhuspassen in men hänsyn tagen till kyleffekten.
Vid sjukdom av löpcoach eller SpS instruktör ansvarar I’m a runner för att hitta vikarie. Vid akuta fall kan passet tvingas ställas in. I’m a runner ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständigheter utanför I’m a runners kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas. Exempel på sådan omständighet kan vara: vatten- och brandskada, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut. Utebliven träning på grund av akut inställt pass ersätts inte.

 

Ordningsregler
I’m a runners’ kunder visar hänsyn till varandra och till instruktören på gruppträningspassen genom att lyssna när instruktören instruerar.
Om en deltagare missköter sig och beter sig illa mot andra deltagare har I’m a runner rätt att avbryta träningskortet med kunden om ingen förändring sker efter tillsägelse.
Om en deltagare uppträder olämpligt, till exempel stölder, doping, aggressivt uppträdande och/eller hot mot kunder, funktionärer och personal har Im a runner rätt att avbryta träningskortet.

 

Ansvar
Kunden deltar i aktiviteter arrangerade av I’m a runner på egen risk, vilket innebär att I’m a runner inte tar något ansvar för (eller upprätthåller någon försäkring för) eventuell skador och/eller hälsoproblem som kunden kan komma att drabbas av under och/eller efter aktiviteten/träningen. Likaså ansvarar I’m a runner inte för indirekta skador såsom utebliven inkomst eller andra dylika förluster. I’m a runners ersättningsskyldighet är i varje fall begränsat till det belopp som kan ersättas ur I’m a runners ansvarsförsäkring.
Kunden åtar sig emellertid att meddela instruktören/löpcoachen om eventuella hälsoproblem/omständigheter som kan vara relevanta för den aktuella aktiviteten/träningen. För det fall instruktören/löpcoachen rekommenderar att kunden avbryter träningen/aktiviteten av hälsoskäl (eller anpassar den enligt instruktion) åtar sig kunden att följa rekommendationen.
I’m a runner ansvarar ej för förlust eller skada på tillhörigheter som medförs till träningspassen.

 

I’M A RUNNERLOPPET

Bokning av startplats:

Bokning av startplats till I’m a runnerloppet måste ske minst 24 timmar innan start via vår hemsida, därefter gäller efteranmälan.

Efteranmälan:

Efteranmälan till loppet genomförs 30-90min före start i samma tält som uthämtning av nummerlappar i start- och målområdet på tävlingsdagen.

Avboka deltagande:

Din anmälan till I’m a runnerloppet är bindande och anmälningsavgift återbetalas inte.

Vid händelse av sjukdom eller skada kan du eventuellt få ersättning från ditt försäkringsbolag om du är försäkrad under Folksams motionsloppsförsäkring eller motsvarande försäkring hos ett annat försäkringsbolag vid tidpunkten för anmälan. Kontakta ditt försäkringsbolag om du vill begära ersättning.

Överlåtelse av startplats:

Du kan överlåta din startplats till en annan deltagare. Denna överlåtelse behöver skickas via mejl till oss (info@imarunner.se) senast 48h innan loppet startar.

Force Majeure:

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller förändra ett eller flera I’m a runnerlopp om vi eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa. Likaså vid omständigheter utanför vår kontroll, till myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning.

Vi har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig eller att betala skadestånd eller annan kompensation för det fall ett eller flera av I’m a runnerloppen måste ställas in eller till följd av ovanstående ändringar.

 

PERSONUPPGIFTER
Som kund hos I’m a runner samtycker du till att I’m a runner registrerar och bearbetar de personuppgifter du lämnar till oss vid köp av tjänster (introkurs, analys, personlig coachning, gruppträning och I’m a runnerloppet), såsom exempelvis namn, adress, e-mailadress, telefon- och personnummer. Alla sådana uppgifter används endast inom företagets datasystem och hanteras i enlighet med Svenska Personuppgiftslagen (PUL). Informationen används för att leverera de varor eller tjänster som du beställt, meddela status för din beställning eller medlemskap, eller att delge dig information om nyheter, kampanjer och erbjudanden.

 

Cookies
När du besöker vår webbplats sparas så kallade ”cookies” på din dator. Dessa används bland annat för att hålla reda på vilka varor du lagt i varukorgen och om du inte har cookies aktiverat i din webbläsare kommer du inte kunna genomföra ett köp. Om du har inaktiverat cookies kommer du dock fortfarande kunna surfa runt på vår webbplats.