I'm a runner |
1002
post-template-default,single,single-post,postid-1002,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

imagePass 3. Jag skulle igår ha kört ett testlopp på 200m för att se vilken status jag är i just nu. Resultatet på loppet skulle då ha varit en guidning till vilka tider jag ska springa på när jag tränar intervallträning. Det var dock otroligt blåsigt igår så det skulle inte ha gett några trovärdiga resultat. Jag får därför vänta med detta testlopp och istället blev det snabbhetsträning på Studenternas IP i Uppsala.
Snabbhet står för muskulaturens förmåga att på kortast möjliga tid skapa största möjliga hastighet. För att man ska kunna utveckla så mycket kraft som möjligt är det viktigt att man har en förmåga att kunna slappna av i muskler som inte används. Spända muskler slösar energi. Det är också fördelaktigt att ha en ordentlig uppvärmning. Dels för att öka blodcirkulationen och minska risken för skada men också för att man ska kunna rekrytera muskulatur via nervsystemet på ett effektivare sätt. Detta innebär att fler muskelfibrer kan vara delaktiga i att skapa kraft. För att kunna utveckla kraft är också explosivitet och maxstyrka något som behöver tränas. Likaså reaktionsförmågan, koordinationen, rörligheten och muskelaktiveringen.
När vi tränar snabbhet använder vi anaeroba energisystem. Anaeroba energisystem utvinner energi från kolhydrater utan tillgång till syre. Detta energisystem används vid hög och maximal ansträngning vid arbeten som pågår från några sekunder upp till 2min. När man tränar anaerob träning bör man ligga på 85-100% av maxpuls. Vanligtvis brukar intervallerna ligga på tider mellan 10 sek- 2min om man vill använda de anaeroba energisystemen.
Snabbhet kan delas in i:
Aktionssnabbhet: Förmågan att kunna röra sig fot vid en enstaka rörelse, handbollsskott eller avstamp vid höjdhopp.
Frekvenssnabbhet: Enstaka aktioner som sätts ihop till ett snabbt upprepat förlopp, så som sprinterlöpning.
Om man tänker hur ett 100m lopp ser ut i friidrott så är reaktionssnabbheten det första som löparen ställs inför. Detta är förmågan att reagera snabbt på ett sinnesintryck. Reaktionen sker snabbast vid beröring och långsammast vid synintryck. Efter detta handlar det istället om accelerationssnabbhet. Förmågan att accelerera från noll till maximal hastighet på kortast möjliga tid. I ett 100m loppet är de första 25m en accelerationssträcka. När maximalhastigheten är nådd är det maxsnabbhet som vi pratar om, denna hålls vanligtvis till ca 80m vid ett 100m lopp. Detta innebär förmågan att röra sig i högsta möjliga hastighet. Vid maximala hastigheter spelar tekniken i rörelseutförandet en stor roll. De sista 20m i loppet är uthållighetsfas/deaccelerationsfas.
Snabbheten kan tränas på lite olika sätt beroende på vad man är ute efter. För att träna snabbhet bör inte tiden överskrida 6-7sek vid arbetet och man bör vila mellan 1-4min.

No Comments

Post A Comment